Η Global Perception παρέχει λύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που στοχεύουν στο σημαντικότερο κεφάλαιο των ιδιωτικών εταιρειών και των δημόσιων φορέων: τους ανθρώπους τους.

– Εντοπισμός των δυνατών σημείων και σημείων προς ανάπτυξη στις διαπροσωπικές δεξιότητες

– Οικοδόμηση εταιρικής κουλτούρας και βελτίωση της ομαδικότητας

– Προσδιορισμός στελεχών υψηλής δυναμικής

– Αντίληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα επαγγέλματα

– Εκπαίδευση

– Coaching

– Πρόσληψη, επιλογή, και τοποθέτηση

Τα προγράμματα που προσφέρουμε είναι όλα σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ποικίλες και ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι πελάτες μας έχουν το λόγο

Thibaut de Noray

Director Talent Management
Ομίλου Rémy Cointreau

Στη Rémy Cointreau, προωθούμε πολλά καινοτόμα προγγράματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη. τα κριτήρια επιλογής μας έγκεινται στην πρωτοτυπία (ή ακόμα και στη μοναδικότητα) της εμπειρίας, την αξιοπιστία, και την ανθετικότητας των επαγγελματιών που επιβλέπουν αυτά τα προγράμματα. Η Global Perception μας προσέγγισε με μια καινοτόμο ιδέα πραγματικών σεναρίων για την αξιολόγηση και ανάπτυξη δεξιότητας προσωπικότητας. Τα αποτελέσματα ήταν πειστικά. Η Global Perception σχεδίασε ένα ad hoc πρόγραμμα που εκτελέστηκε τέλεια. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά πολύ τισ προσδοκίες των συμμετεχόντων που επωφελήθηκαν από μια μοναδική και χρήσιμη εμπειρία από πολλές απόψεις.”