Η Global Perception εφαρμόζει μια προσαρμοσμένη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που έχει αποδείξει την αξία της εντός της στρατιωτικής μονάδας ενός από τα τμήματα της Γαλλικής Κοινότητας Πληροφοριών (Military Intelligence)

Αυτή ακριβώς την τεχνογνωσία και τις εγγυήσεις που φέρει προσαρμόσαμε στις πολλαπλές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων.

Η διαδικασία μας λειτουργεί σαν μια ακτινογραφία που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συμμετεχότων που εκδηλώνονται με αντικειμενικότητα κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων πραγματικών συνθηκών που υλοπιούμε.

Προτιμούμε την προσέγγιση “Δείξε μου” και όχι “Πες μου” δίνοντας έμφαση στην άμεση παρατήρηση των ενεργειών των συμμετεχόντων στα προγράμματα πραγματικών συνθηκών.